BESİCİLİKTE VE HAYVANCILIKTA TARU SU

BROŞÜR    BELGELER      RAPORLAR     REFERANSLAR

TRİYON

HAYVANCILIKTA ve BESİCİLİKTE İYONİZASYON

SUYLA MINIMUM %5 ET VE DİĞER YAN ÜRÜNLERDE VERİM ARTIŞI

Tüm hayvancılık alanlarında, hayvanların içtikleri su, temizlik suyu ve ortam şartlandırmada kullanılan suların şartlandırmasında TARU iyonizasyon ürünlerini kullarak elde edilen ürünlerde verim artışı sağlıyoruz.

KULLANILAN HAYVANCILIK SEKTÖRLERİ

KANATLILAR :

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Kapsamı :Tavuk, Hindi ,Ördek, Kaz, Keklik, Deve kuşu

Bu sektörlerde kanatlılar kümeste yaşamlarını gerçekleştirdikleri için ortam zararlı organizmaların yetişmesi için oldukça uygundur. Buralarda 2 noktada uygulama yapılmıştır :

  • Kanatlıların içtikleri suyun şartlandırılması. Burada işlem tüm kümeslerin beslendiği noktaya uygulanması daha ekonomiktir.
  • Kümeslerdeki evaporatif soğutma ünitelerine verilen sulara uygulanmıştır.

Bu uygulamaların sonucunda %8 kilo artışı, ölüm oranında %66 azalma ile toplamda %13 et verimi artışı sağlanmıştır.

Damızlık Hayvan Yetiştiriciği

Damızlık hayvanlar hayatları boyunca belirli ortamda yaşadıklarından, yine içme suları ve evaporatif soğutma uyguması sonucu damızlıkların dölleme oranlarında toplam  %12 artış sağlanmıştır.

 

Yumurtacılık

Yumurta yetiştiriciliğinde  hayvanlar hayatları boyunca belirli ortamda yaşadıklarından, yine içme suları ve evaporatif soğutma uyguması sonucu yumurtlama oranlarında toplam  %13 artış sağlanmıştır.

 

 

KÜÇÜK BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Hayvan yetiştiriciliği (At, İnek, Koyun, Keçi, Domuz v.b.)

Kırmızı et yetiştiriciliğinde TRİYON sistemimiz, hayvanların içtiği suyun yanısıra onların yaşadığı ortomlarında serinletilmesinde kullanılan suların şartlandırılmasında kullanılarak verim artışı sağlanacaktır. Kırmızı et yetiştiriciliğinde et veriminde minimum %10 artmasının yanında yan ürünlerde de (süt, yün v.b.) %15 artış sağlanacaktır. Bunun yanında TRİYON sistemimiz şarbon, tırnak siğili gibi bir çok hayvan hastalığına iyi gelmektedir.