ATIK SU ARITMA ÜRÜNLERİ-

BROŞÜR      RAPORLAR    REFERANSLARIMIZ

ATIK SULARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE TASİYON İYONİZASYON SİSTEMİ

Dünyanın yaklaşık dörtte üçü su ile kaplı olmasına rağmen, insanlık bugün dünyadaki tüm suyun ancak % 0.75’ini kullanabilmektedir. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, temiz su miktarı kişi başına en az 8.000 – 10.000 m3/yıl arasında olmalıdır. Bu oran Türkiyede 1.430 m3’tür. (Kaynak D.İ.E.) Bu oranlara göre Türkiye su fakiri bir ülkedir ve su kaynaklarını çok iyi değerlendirmek zorundadır. Bu doğrultuda atık suların mümkün olduğu kadar geri kazanılması önem arz etmektedir. Fosseptikden, arıtmadan çıkan veya taşan sular dereye, nehire, gölete, denize ve direkt toprağa verilmektedir. Ancak atık suda bulunan bakteriler hem çevreye hem de verilen sulak alana mikrop saçmaya devam etmektedir. Bunun sonucu atık suların verildiği yerlerden su içen hayvanlar ve/veya buralardan tutulan balıklar da aynı şekilde mikrop saçmaktadır. Hiçbir şekilde geri kazanılmamış atık sular heba olup gitmekte, su sıkıntısı çekmekte olan ülkemizde tarım da zora girmektedir. TARU TASİYON sistemi ile geri kazanılan sular 1. derece kullanım suyu kalitesinde olupözellikle sulama için ideal su standardını yakalamaktadır.

 

 

 TASİYON SİSTEMİNİN KULLANIM ALANLARI :

Oteller Hastaneler Siteler Köyler Kasabalar Belediyeler Fabrikalar

Deniz Vasıtaları Ören Yerleri Marinalar Askeri Tesisler Tarımsal alanlar Hayvancılık Balık havuzları Beyaz ve kırmızı et işleme tesisleri

IONİZATION SYSTEM IN GREY WATER REUSAGE

 Although 4/3 of the world is covered with water, humanity can only use 0, 75% of this water. For a country to be rich water wise, she should have min 8.000(10.000m3 of water annually per person. This percentage is only 1.430m3 in TÜRKİYE. It as very clear that TÜRKİYE is poor water wise and should use her water very carefully. Fort his reason, the reusing of grey water is very important for our country. Grey water coming out from drains or treatment facilities goes to rivers, ponds, sea or directly to the earth. The important matter in treated grey water is it still has a lot of harmful microorganisms and these harmful organisms are multiplied by the help of sunshine and oxygen. Irrigation of this untreated grey water causes harmful vegetables fruits, animal’s etc to human health. TASION GREY WATER REUSAGE SYSTEM disinfects all harmful microorganisms in the treated or untreated grey water and this water becomes 1’st class usage water. The water treated with TASION, can be discharged to anywhere or can be used for irrigation.   : APPLICATION AREAS OF TASION SYSTEM

Schools Hospitals Sites Villages Small Towns Municipalities Factories Hotels Sea Vessels Archeological sites Harbours Military Agriculture Cattle breeding Fisheries Meat process facilities