TARIMDA TARU SU

 BROŞÜR      RAPORLAR    REFERANSLARIMIZ

TOPRAK VE SU KİRLENDİ

Yıllardır sularımızın yanlış kullanımı yüzünden artık zemin suları ve sulama sularımız kirlendi. Buna bağlı olarak toprağımızda da zararlılar arttı. Çiftçimiz bu zararlılarla baş etmek için artık çok daha fazla ilaç kullanmakta. Bunun sonucu olarak zararlı bakterilerin yanısıra yararlı bakteriler de yok olmakta. Sonuçta toprağın da verimi düşmekte.
Yıkama sularının dezenfektan özelliği yok. Hatta kirletme özellikleri var. Ürünlerin raf ömrü kısalmakta.

TRİYON-T  NE YAPAR?

İyonizasyon sistemi, (+) yükle oluşturulan bakır, gümüş ve dezenfektan özelliği olan kıymetli madenlerin iyonlarının suya zararlı bakteri, virüs, mikrop, yosun ve mantarların kontrolü amaçlı salınmasıdır. Sistem çalıştırıldığında su, sıcaktan, güneşten ve buharlaşmadan etkilenmeyen uzun ömürlü bir dezenfektan özelliği kazanır. Dezenfeksiyon, (+) yüklü iyonların, suda, üründe ve toprakta bulunan zararlı mikroorganizmaları ve bazı zararlıları daha tek hücre halindeyken yok ederek üründe oluşacak bozulmayı da azaltır.
Bunun yanısıra sistem, suda bulunan kireç vb. Ağır metalleri üzerinde toplayarak sudan uzaklaştırır.
TRİYON – T  tarımsal su şartlandırma sistemi, kimyasal dozlamanın yarattığı zararı azaltarak suya az miktarda bakır ve gümüş iyonu vererek sudaki mantar, bakteri, bio-film ve yosun kontrolünü sağlar. Bakır-Gümüş iyonlama ile tarım sistemi özellikle Amerika’da NSF ve EPA tarafından onaylanmış olup yıllardır başarı ile kullanılmaktadır.

EKONOMİK VE ÇEVREYE DUYARLI

TRİYON-T tarımsal su şartlandırma sistemi, çevereye duyarlı, kullanımı kolay, ekonomiktir. TRİYON-T  Tarım sistemi, alışılagelmiş kimyasal su dezenfektasyonunun yerine, ölçülebilir, kotrol edilebilir ve zarar vermeyen bir sistemdir.

Bu sistem, korozyonu, kimyasal kullanımını azalttığı gibi, ürünün raf ömrünü de uzatır. E-koli ve Salmonellayı kesinlikle yok eder.

TRİYON-T, Tarımda Uygulama Şekilleri

Toprak Sulama ( Salma,  fıskiye, damlama sulama)

Bitki Sulama (Püskürtme sulama)

Topraksız Tarım

Hasat sırasında ve sonrasında ürün yıkama.

TRİYON-T, Tarımda Uygulama Şekilleri

  • Tohumculuk
  • Fidecilik
  • Bitkicilik  ( Salon bitkileri, Sera bitkileri, Tarla bitkileri)
  • Narenciye
  • Ormancılık

 

 

 

 

TARIYON – T SYSTEM IN AGRICULTURE

.

WATER AND EARTH IS POLLUTED

In the past years, humanity used water as I it will never become polluted, as a result, most of the usage clean water is now polluted and many people are striving for clean water. O top of everything, the soil is also polluted, Farmers have to use more chemicals to dismiss the gram negatives.

Washing water is also polluted, so, the soil production and the shelf life is decreased.

WHAT DOES TRIYON-T  DO?

Ionization technology is a disinfection method without using chemicals.

After electrolysis, the copper and silver Ions are released to water.

These ions are not effected by heat and do not evaporate. Therefore, ionized water also acts as a disinfectant non harmful to humans.

The disinfection action takes place when the positively charged copper and silver ions form electrostatic bonds on negatively charged areas of the microorganism cell walls.

These electrostatic bonds create stresses which lead to distorted cell wall permeability, minimizing the normal intake of life sustaining nutrients. As a result Bacteria is killed rather than suppressed.

Ionization process eliminates harmful bacteria while it is one cell process.

Apart from disinfecting, the electrolysis decreases the heavy metals within the water.

The ionization system gives very low dosage o copper and silver ions to water to eliminate ungus, bacteria, protozoa, some viruses, bio-film, and controls alg. Using copper silver ionization system in agriculture is accepted by EPA and NSF in the United States and being useb for many years.

TRIYON-T IS ECONOMIC AND NATURE FRIENDLY

TRIYON-T water disinfection system is economic and also nature friendly.

TRİYON-T  Agricultural system is a controllable, measurable, nonharmful natural disinection system.

This system while minimizing chemical usage eliminates e-coli and salmonella types bacteria.

TRİYON-T, could be used in 3 ways in agriculture;

Irrigation

Spraying

Crop, vegetable, fruit and meat washing