METALİYON SUDA AĞIR METAL VE KİREÇ GİDERİMİ-ELEKTROFLOKÜLASYON

RAPORLAR    REFERANSLARIMIZ

METALİYON®                                  

SULARDA TARU METALİYON® AĞIR METAL VE KİREÇ UZAKLAŞTIRMA SİSTEMİ:

ELEKROFLOKULASYON

Türkiye’deki suların %90’ında kirecin kabul edilebilir seviyenin çok üzerinde olduğu bilinmektedir.
.
Neden ağır metal ve kirecin azaltılması gerekli ?

• Suyun organizmalarda işlevini görebilmesi için mineral yükünün olması gereklidir.
• Türkiye’deki sularda genelde bulunan  ağır metaller;
o Kireç
o Demir
o Magmezyum
o Bor
• Özellikle bor madeni suda klor ile birleştiğinde ciddi oranda kanserojen hale gelmektedir.
• Suda bulunan kireç, demir, magmezyum vb. ağır metaller;
o Borularda ve kullanılan aletlerde korozyana neden olur,
o Damlama sulamada tıkanıklığa yol açar,
o Tarımda bitkilerde bozulma ve kuruma meydana getirir.

TARU METALİYON Sistemi Suda bulunan kireç, demir, magnezyum, bor vb. ağır metalleri sudan uzaklaştırmak suretiyle suyu şartlandırır

METALİYON SİSTEMİNİN KULLANIM ALANLARI :

Evler
Okullar Hastaneler
Siteler
Oteller
Köyler
Kasabalar
Belediyeler
İşyerleri
Alışveriş Merkezleri
Tekneler
Gemiler
Marinalar
Askeri Tesisler
Evaporatif soğutma üniteleri

Tarım
Hayvancılık
Balık havuzları
Beyaz ve kırmızı et işleme tesisleri