SANAYİ PSA HAVA KURUTUCULARI

KATALOG     ÜRÜN BELGELERİ    ÜRÜN REFERANSLARI     UYGULAMA ALANLARI

TARU PSA SANAYİ TİP BASINÇLI HAVA KURUTUCUSU

Su sıkıştırılamaz bir akışkandır. Dolayısı ile basınçlı hava sisteminde yoğuşan su tüm pnömatik sistemleri aşındırmakta, hassasiyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple işletmenizdeki hassasiyete göre basınçlı havanın kurutulması gerekmektedir.

TARU PSA tip basınçlı hava kurutucularında 20 yıllık bir deneyime sahiptir.  20 yıldır sizlere teknolojik çözümler sunmaktan büyük onur duyduk.

 • PSA kurutucular ,çeşitli basınçlarda, başka tip kurutucuların ulaşamayacakları çiğlenme noktalarına (kuruluklara) ulaşabilirler.
 • Çalışma maliyetleri diğer kurutuculara oranla daha düşüktür.
 • Mekanik aksamların az olması sebebi ile bozulma riski yok denecek kadar azdır.
 • En güvenli ve en uzun çalışma ömrüne sahip hava kurutucusu tipidir.
 • Ortam sıcaklığındaki değişikliklerden en az etkilenen kurutucudur. Bu nedenle, soğuk havalarda yoğuşan suyun donması, sıcak havalarda ise havanın kurutulamaması riski minimize edilmiştir.
 • Üzerinde standart olarak bulunan hava filtreleri sayesinde hem kurutucuya, hem de sisteme istenmeyen parçaların girmesi engellenir.
 • Tamamen otomatik olarak, elektronik devre tarafından tüm fonksiyonlar kontrol edilir.
 • 3 değişik çiğlenme noktasında (-20 oC, -40 oC, -70 oC),
 • 3 farklı rejenerasyon yöntemiyle (basınçlı hava ısıtmasız, basınçlı hava ısıtmalı, ortam havası ısıtmalı),
 • Toplam  207 modelden oluşan geniş çözüm seçeneğini,
 • Etkili hizmet ve 2 yıl ürün garantisini  müşteriye sunmayı ilke edinen,
 • Mutlak müşteri memnuniyetini amaçlayan
 • Uluslarası güvenlik normlarında üretim yapan bir firmanın ürünüdür.

 

 

 

 

CATALOGUE     CERTIFICATES   REFERANCES     APPLICATION AREAS

TARU PSA TYPE COMPRESSED AIR DRYERS

Water is an uncompressable liquid.  In compressed air, condensed water is abrade pnomatics and causes break downs. For that reason, according to   sensivity of your business, compressed air should be dryed. You can find recomended dew points versus application areas.

TARU has 20 years experience on PSA type compressed air dryers.  In 20 years we are proud to serve you new and advanced technologies

 • PSA type dryers can reach to lower dew points that other type dryers are not able to reach.
 • Because of the less mechanical parts, the break down risk is minimum.
 • Long and safe working life.
 • PSA dryers are less effected dryers from ambient temperatures.
 • The standard filters on the dryers prevents unneeded particules.
 • Completely controled by automatically.
 • 3 different dew points (-20 oC, -40 oC, -70 oC),
 • 3 different regeneration method (heatless, compressed air heated, ambient air heated),
 • Totaly  207 models,
 • Designed by international safety regulations.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir