SU İYONİZASYONU VE TARU

TARU’NUN İYONİZASYON VE ELEKTROLİZ  TEKNOLOJİSİNDEKİ YERİ.


Dünyadaki suların sadece %2,5’u canlılar için kullanılabilir sudur. Yaşamın sürdürülebilmesi için temiz ve sağlıklı su şarttır. Ne yazık ki günümüzde içmek, kullanmak hatta tarım için dahi kaliteli su bulmak oldukça güçleşti. Suyun bu önemine paralel TARU Enerji Tasarruf Sistemleri suyun zararlı organizmalardan dezenfeksiyonu, kireç ve ağır metal uzaklaştırması, geri kazanımı ve etkili kullanımı için çalışmalara başlamış ve Su İyonizasyon ve elektroliz  teknolojisi ile ilgili AR-GE çalışmalarını tamamladıktan sonra üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet imkanlarını sağlamıştır, Bu teknolojiyi tercih etmiş olan kullanıcılara daha ileri seviyede teknolojileri sunabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
TARU, su ürünlerini iç ana başlık altında üretmektedir.

İYONİZASYON NEDİR

DOĞA SUYU NASIL İYONİZE EDİYOR ?

Kar ve yağmur suları saf sudur, mineral içermezler, herhangi bir bağ yapıları yoktur ve suyun bağsız hali olan 6 köşeli durumdadır. Bu sular taşlar ve kayalardan geçerken sürtünme yolu ile taş ve kayarlı aşındırır ve elektriksel yük vasıtasıyla suya iyon halinde mineral kazandırırlar. Hava ile temas eden sularda herhangi bir dezenfeksiyon yoksa bakteri ürer. Fakat taş ve kayalardan gelen iyonlar aynı zamanda suyu dezenfekte ederek suyun sağlıklı kalmasını sağlar. Doğada dezenfeksiyon ve mineral kazandırma milyonlarca yıldır bu şekilde olmaktadır. Dezenfekte özelliği en çok olan mineraller bakır, gümüş ve çinko elementleridir.

İNSANLIK İYONİZASYONU ASIRLARDIR KULLANIYOR!

Eski Yunanlılar bakırın dezenfektan özelliğini ilk keşfedenlerdendir. Eski Yunanda kaplar, bardaklar, kupalar hep bakır ve gümüşten yapılırdı. Yine Eski Yunanda havuzlara para atılmasının asıl nedeni suların dezenfekte edilmesidir. Büyük İskender seferlerinde, tahta varillerdeki suyu sağlıklı tutabilmek için gümüş ve bakır paralar attırmıştır. Eski Mısırlılar, suların bozulmasını engellemek için gümüş kaplarda muhafaza ederlerdi. Prusyalı krallar uzun askeri harekatlarında kullanılacak suların tazeliğini muhafaza etmek için gümüş variller kullanırlardı. Orta çağda anneler çocuklarını hastalıklardan koruyabilmek için gümüş kaşıkla beslerlerdi. Binlerce yıldır, çok fazla temas noktalarında, kapı kollarında, yatak başlıklarında sürekli pirinç kullanılmıştır.

İYONİZASYON NASIL OLMAKTADIR?

İyonizasyon teknolojisi; kimyasal maddeler kullanılmadan yapılan bir dezenfeksiyon yöntemidir. Elektroliz yöntemi kullanılarak, bakır, gümüş elekrotdan ayrılan bakır ve gümüş iyonları suda serbest kalırlar. Bu iyonlar sıcaklık farkından etkilenmezler, buharlaşmazlar. Suda ancak, elektrik yükü ile etkileşime girerler. Bu teknikte pozitif yüklü iyonlar, zararlı bakteri virüs ve mikropların hücre hücre zarının yapısını zayıflatarak bozarlar. Böylelikle, iyonlar hücrenin DNA, RNA, Protein ve Solunum enzimlerini bağlayarak hayat destek sistemlerini yok eder. Yapılan elektroliz sonucunda suda bulunan fazla ağır metaller uzaklaştırılır, zararlılar yok edilir ve su tekrar doğal altıgen şekline geri döner.

NEDEN İYONİZASYON?

Amerikan Enfeksiyon Kontrol ve Salgın Hastalıklar Merkezi, 1989 yılında Lejyonella kontrolü için Bakır Gümüş İyonizasyonu konulu bir araştırma başlatmıştır. Bu araştırma Ohio, California, Pittsburgh, İllinois eyaletlerindeki toplam 16 hastaneyi kapsamaktadır. Araştırmanın başında bu hastanelerin %45’inde lejyonella mikrobuna rastlanırken, toplam 11 yıl süren araştırma sonucunda, lejyonella mikrobuna rastlanmamıştır. Hastanelerde kullanım suyuna uygulandığında buharlaşmadığından, etkin ve sürekli dezenfektasyon sağlar. FDA tarafından ABD’deki hastanelerde iyonizasyon kullanılması tavsiye edilmektedir. 2007 yılı itibariyle Amerikan hastanelerinin %30’u iyonizasyon ile dezenfektasyonu kullanmaktadır.

Lejyonella Enstitüsünün verilerine göre iyonizasyon, kesin sonuç alarak Lejyonella mikrobuna en etkili yöntem olduğu kanıtlanmıştır.

Özellikle merkezi sıcak su sistemlerinde, duş başlıklarında ve borularda dezenfeksiyonu sürekli yaptığından en etkili yöntemdir.

TARU Türkiye’de iyonizasyonla ilgili uzun zamandır çalışmaktadır. Çok farklı sektörlerde, hem bilimsel, hem de uygulamalı çalışmalar yapmış, bunları kayıt altına almış ve bu çalışmaların sonucunda ürün üretmiş bir firmadır. Halen bu çalışmalar, değişen talepler doğrultusunda detaylandırılarak devam etmektedir.

KAPALI DEVRE SU ŞARTLANDIRMASI
Havuzlar ve göletler : Floatron – Tarion
Soğutma Kuleleri : Tarion

KULLANIM SUYU ŞARTLANDIRMASI
Su Dezenfeksiyonu :
 Triyon
Kireç ve Ağır Metal Uzaklaştırması : Metaliyon
Evsel Su Şartlandırma : Eviyon

ATIK SU ŞARTLANDIRMASI :  Tasiyon

REFERANSLARIMIZ


TARU’S PLACE WITHIN IONIZATION TECHNOLOGY

Only %2, 5 percent of the water is usable water in the world. The harm we gave to the earth in 20’Th century is now threatens humanity. After huge population growth and industrialization humanity is face to face with a big pollution problem. It is very hard to find clean water to drink even for agriculture.

TARU knowing the importance of water for humanity, after finishing the R and D studies on disinfecting waterfrom harmful bacteria, and also banishing the heavy metals from the water has presented her products to

the market. TARU still works hard to present further Technologies to humanity

TARU products are in 3 categories

CLOSE CIRCUIT WATER CONDITIONING

Pools and ponds: Floatron, Tarion

Cooling towers: Tarion

USAGE WATER CONDITIONING

Water disinfection: Triyon

Calcium and heavy metal banishing: Medallion

Water conditioning for houses: Eviyon

GREY WATER DISINECTIONING:

 Tasiyon 

 

REFERENCES

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir