SOĞUTMA KULELERİNDE İYONİZASYON TARİYON

BROŞÜR     RAPORLAR   REFERANSLARIMIZ

 TARİYON

İYONİZASYON SİSTEMİNİN SOĞUTMA KULELERİNDEKİ UYGULAMA ALANI;

Soğutma kulelerinde yosun ve bakteri oluşumunu önlemek çok önemlidir. Çünkü yosun ve bakteriler; Isı transferini azaltırlar.

Soğuk su akışını hızla düşürürler.

Korozyona neden olurlar.

Çökeltilerin, korozyon ve kireçten dolayı çok hızlı oluşmalarına müsaade eden kireçli harç vazifesi görürler.

“Legionella “ başta olmak üzere sistemde birçok dirençli bakteri yuvalanıp insan sağlığına tehdit oluşturur.

Yukarıda bahsedilen durumlardan korunabilmek için tüm tesislerde çeşitli biocidler kullanılmaktadır. Fakat biocid kullanımı hem daha maliyetli hem kullanım özelliklerinden dolayı uygulaması zor ve tam etkili değildir. Ayrıca biocidler suyun PH değerine hassas oldukları için kullanıldıkları anda etkilidirler. İyonizasyon sisteminde ise kule suyunda sağlanan 0,4ppm iyon konsantrasyonunda etki sürekli devam etmektedir.