HAVA AYRIŞTIRMA ÜRÜNLERİ

HAVA AYRIŞTIRMA ÜRÜNLERİ

havaHava;  azot, oksijen, argon, karbonmonoksit, karbondioksit, Nox gazlarından, su buharından ve partiküllerden oluşmaktadır. Hava ayrıştırma sistemleri  havanın basınçlandırarak, bu bileşenleri, moleküler elek malzemeler ile molekül çapında bir filtrasyonla birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan sistemlerdir.

Bu yöntem ile elde edilenler :

–          Basınçlı Hava Kurutucuları         heatless-air-dryer   –          Oksijen Jeneratörleri   TMOJ2

–          Azot Jeneratörü         azot cihaz                                         

Bunların yan ekipmalarıda firmamızca üretilmektedir.

–          Yüksek basınç gaz kompresörleri (40 bar)

–          Tüp dolum üniteleri (230 bar)   01052010036

– Sıvılaştırma Üniteleri

–          Debimetre

–      Nihai Soğutucu     DSCN0902

 WHAT İSTHE AIR SEPERATION  PRODUCTS ? Air consist of nitrogen, oxygen, argon, carbonmonoxide, carbondioxide,  Nox gases, water vapor and particules. Air seperation system  works the basis on compressed air is seperated on molecular filtration media.

Our products basis on this method :

–          Compressed Air Dryers

–          Oxygen Generators

–          Nitrogen Generator

We are also produsing side products of adsorption of gasses.

–          High pressure gas compressors(40 bar)

–          Cylinder filling plants (230 bar)

–          Flowmeter

– After Cooler