SU VE ATIK SU ÜRÜNLERİ

Günümüzde artan sanayileşme ve nüfus ile kirlenen çevremizde sular da kirlenmektedir. TARU kirlenen sularımızın doğaya uygun arıtılarak, insana ve çevreye zarar vermeyen, aksine faydalı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

4 element-su

TARU su ve sıvıların iyonizasyon ve elektroliz ile şartlandırılması konusunda, dünyada en geniş ürün yelpazesine ve uygulama çeşitliliğine sahip firmalardan biridir.

Bu konuda 15 yılı aşan bir birikimi vardır ve bu sayfada TARU’nun su ve atıksuların elektrolizle arıtma teknolojisindeki yerini daha iyi gözlemleyeceksiniz.

Burada temel olarak elektroliz ve filtrasyon teknolojilerini kullanmaktayız. Elektroliz teknolojisi alt teknolojilerimiz;

Elektrokoagülasyon (suda çözünen maddelerin suda askıdaki katı madde haline getirilmesi),

Elektroflokülasyon( sudan ayrışan maddelerin çökertilerek sudan uzaklaştırılması),

Elektrooksidasyon ( sudan ayrışan maddelerin okside ederek sudan ayrıştırılması),

Elektroozonasyon (suda çözülen oksijenin ozona çevrilerek ileri oksidasyon sağlanması),

Elektrodializ (Belirli tuzların sudan ayrıştırılması-suyun tuzluluğunun giderilmesi),

İyonizasyon (Elementlerin suya iyon halinde verilmesi)

Bu teknolojileri kullanarak 4 ana başlıkta ürünlerimizi üretmekteyiz:

1- Kapalı Devre Su Sistemleri: Suyun kapalı devre kullanıldığı, buharlaşmanın dışında eksilmediği sistemler. Uygulama Alanları: Havuzlar, göletler, soğutma kuleleri, evaporatif soğutma.

2- Musluk Suyu Sistemleri (İnsani Tüketim Amaçlı Su Sistemleri): İnsanın tüketim amaçlı kullandığı suların, yönetmeliğe uygun arıtılmasına ilişkin cihazlarımızı kapsar. Uygulama Alanları: Evler, siteler, hastaneler, oteller, tatil köyleri, fabrikalar, okullar, kreşler, yurtlar, askeri tesisler, deniz araçları, v.b.

3-Özel Su Sistemleri: Suyun bir işleme özel göre arıtılmasını gerektiren ürünlerimizi kapsar. Uygulama Alanları: Sanayi ve teknoloji kuruluşları, Üniversiteler, Tarım, Hayvancılık v.b.

4- Atık Su Sistemleri: Bir işlemden sonra atılan suların çevreye ve suların kirliliği yönetmeliğine uygun kriterlere göre veya geri kullanım amaçlı arıtılmasını sağlayan ürünlerimizdir. Uygulama Alanları: Sanayi kuruluşları, köyler, belediyeler, siteler