BİOGAZ ÜRÜNLERİ

Günümüzün problemlerimizden en önemlilerinden biri çevre kirliliğine sebep olan atıklarımızdır. Bunlardan organik atıklar dışındakiler geri dönüşüme sokulmaktadır. Fakat organik atıklar ciddi sağlık ve çevre sorunları yaratmaktadır. TARU Biyogaz Tesislerinde organik atıklardan %98 saflıkta metan gazı (doğalgaz %96 saflıkta metandır) elde ederken sistemin çıktısı 1. sınıf gübredir. Biyogazdan ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve depolanabilir yakıt elde edilmektedir.

TARU BİYOGAZ ÜRÜNLERİ ve HİZMETLERİ:

 • Yaş Biyogaz Tesisleri (Toplam katı madde <%13))
 • Kuru Biyogaz Tesisleri (Toplam katı madde %20-%60)
 • Biyogaz Saflaştırma Ürünleri (nem, CO2, H2S, Siloksan gidericiler)
 • Biyogaz Depolama Ürünleri (NG tankları, CNG tankları, LNG tankları)
 • Gaz Kompresörleri
 • Elektrik Çevrim Üniteleri
 • Isı Çevrim Üniteleri (Kazanlar)
 • Yakıt Çevrim Üniteleri (oksi-yakıt brülörleri, CNG dolum istasyonları)
 • Danışmanlık
 • Komple Tesis Fizibilitesi
 • Komple Tesis Taahhüdü