taru_hava_ve_gaz_sistemleri_logo

ÜRÜN GRUPLARI

Biyo-Filtre Koku Gidericiler

Biyolojik yapıdan oluşan filtre yatağıyla koku giderimi sağlanır. 10 ila 20 sene ömürleri vardır.

1- Fan veya blover

2- Gaz dağıtıcı bölüm

3- Talaş bölümü

Yıkayıcı (Scrubber) Koku Gidericiler

u veya su+kimyasal karışımı ile yıkanan gazlardan kokuların giderilmini gerçekleştirir.

Aktif Karbon Koku Gidericiler

Gaz cinsine göre seçilmiş aktif karbon malzeme içeren filtre ile kokuların giderilmesini gerçekleştirilir.

RÖGAR KOKU GİDERİCİLER

Miskok R1

Miskok R1; 9 kg özel koku giderici malzeme ile 2 ila 6 yıl arasında minimum kullanım ömrü. 

Miskok R2

Miskok R2; 6 kg özel koku giderici malzeme ile 1,5 ila 4 sene arasında minimum kullanım ömrü. 

Miskok R3

Miskok R3; 5 kg özel koku giderici malzeme ile 1.1 ila 2.5 sene arasında minimum kullanım ömrü. 

Miskok R4

Miskok R4; 4 kg özel koku giderici malzeme ile 1 ila 2.2 sene arasında minimum kullanım ömrü. 

Miskok R5

Miskok R5; 3 kg özel koku giderici malzeme ile 1 ila 2 sene arasında mininmum kullanım ömrü. 

Yedek Yanak

Yedek Yanak: Tüm modellerde geçerlidir. 

MİSKOK RÖGAR KOKU GİDERİCİLERİN ÖZELLİKLERİ

Rögarlardaki Koku Sebepleri

Kanalizasyon atıkları hava ile temas ettiklerinde çürüme meydana gelir ve ortaya aşağıdaki gazlar çıkar. Bu gazlara merkaptan gazlar denir:

  • Metan (kokusuz, pH nötr, patlayıcı)
  • Karbondioksit (kokusuz, asidik, patlayıcı değil)
  • Hidrojen Sülfür (çürük yumurta kokulu, asidik, patlayıcı değil)
  • Amonyak (idrar kokusu, asidik değil, patlayıcı).

Koku Tutma Prensibi

Kokuları adsorpsiyon yöntemine göre yok eder. Adsorpsiyon , molekülleri herhangi bir kimyasal reaksiyon olmadan, yüzeyde tutma yöntemidir. Kullanılan özel adsorbant malzeme ile benzerlerine göre 8 kat daha fazla merkaptan gazları tutulabilmektedir. Bu kapasite de MİSKOK koku filtremizin verimliliğini ve ömrünü uzatmaktadır. 

Filtrenin Çalışma Prensibi

Rögarda, kanalizasyon geçerken, katılar dibe çöker. Sıvının buharlaşması anında kısmen ve sonrasında katının hava ile teması sonrasında yoğun gazlar oluşur. Gazlar filtrenin haznesinden geçerken adsorpsiyon sonucu koku yok olur ve temiz hava dışarıya çıkar. Bu esnada yolda oluşan sular, filtre üzerinden süzülerek kanalizasyona iner. Filtre yüzeyi suyun akışından etkilenmez ve suyun akışını etkilemez. 

Emniyet Valfleri

Fitre yüzeyi tıkanırsa veya aşırı su oluşursa, 4 adet tahliye valfi açılarak suyun aşağıya akışını sağlar. Yine filtrenin yüzeyinin tıkanması sonucu, kanalizasyonda aşırı gaz birikmesi halinde, gaz emniyet valfi açılarak, metan gazının patlamasını engeller. 

Çevresel Avantajlar

MİSKOK rögar koku gidericilerimiz, sizleri çevresel kirlilik yaratan, kanalizasyonlarda yaşayan veya üreyen, fare, hamam böceği, sivrisinek ve karasineklerin kanalizasyondan, ortama geçmelerini engeller. 

Uzman Montaj Ekibi ve Ekipmanı

TARU, MİSKOK uzman montaj ekibi ve detaylı montaj ekipmanı ile profesyonel ve hızlı montaj  olanağı sağlar. MİSKOK montajına uygun, montaj araçları, hem montaj anında profesyonelce trafiğin geçişini sağlar, montajı hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirir. 

UYGULAMA ALANLARI

Belediyeler – Siteler – Oteller – Üniversiteler – Askeri tesisler

MİSKOK TEKNİK ÖZELLİKLER

KOKU GİDERME TEKNOLOJİSİ VE FİLTRE MALZEMELERİ

Ürünümüz rögarlardaki kokuyu adsorpsiyon teknolojisi ile yok etmektedir. Toplam 3 malzeme kullanılmaktadır.

AKTİF KARBON

Burada H2S, Metan ve merkaptan grubu gazları aktif karbon madde yüzeyinde adsorpsiyonlayarak yok etmektedir. Aktif karbon malzememiz NaOH emprenye edilmiş aktif karbondur. Özellikleri aşağıdadır. Ürünümüzde toplam 9 kg. özel aktif karbon kullanılmaktadır. Aktif Karbon malzememiz üzerinde maksimumda 5,04 kg. H2S tutabilmekteyiz.

NEM ALICI MALZEME

Aktif karbon kullanılan mecrada suyun bulunması performansı etkilemekte, malzemenin yüzeyinin kirlenmesine neden almaktadır. Bu sebeple filtre başına 2 kg. nem alıcı malzeme kullanılmıştır.

DEZENFEKTAN MALZEME

Aktif karbon kullanılan mecrada bakteri üremesi yine aktif karbon malzemenin yüzeyinin kirlenmesine ve performans kaybına sebep olmaktadır. Bu sebeple filtre başına 1 kg. dezenfektan malzeme (bakır, çinko alaşımı) kullanılmıştır.

MİSKOK R1 FİLTRE MALZEMESİNİN İŞLETME ÖMRÜ

MİSKOK R1 ürünümüzdeki ktif karbon malzemenin ömrü çıkan gaz miktarına bağlı olarak 1 ila 6,5 yıl arasında değişebilmektedir.

MİSKOK R1′ in gaz debisine göre malzeme değişim süresi grafikde belirtilmiştir. Yağmurlu havalarda gaz çıkışı olmamakta ancak yağışsız ve kuru sezonda kokulu gaz çıkışı gerçekleşmektedir. Grafikde yağışsız-kuru aylar dikkate alınmıştır.

MİSKOK R1 FİLTRE MALZEMESİNİN UYGULAMA ŞARTLARI

MİSKOK R1, aşağıda belirtilen şartlarda maksimum verimle çalışır.

Sıcaklık : -21C – 51C

Nemlilik : %10 – %95 RH

Gaz Debisi : 85 m3/saat’ e kadar kokuları rahatlıkla giderir.

KOKU GİDERME TEKNOLOJİSİ VE FİLTRE MALZEMELERİ

Filtre gövde malzemesi olarak %100 Poly Proplen plastik kullanılmıştır. Poly Proplen malzemenin özellikleri:

a) %100 Korozyana dayanıklıdır.

b) -25 oC – 104oC sıcaklık aralığında çalışır.

c) Mükemmel kimyasal dayanım

d) Mükemmel yorulma dayanımı

e) Mükemmel darbe ve bükülme dayanımı (Rögar üzerinden kamyon, tır ve iş makinası geçirilerek test edilmiştir.) TS 1478 EN 124 Standartına göre Grup 4, sınıf D400’e göre 40 ton yük altında çalışabilmektedir.

f) Mükemmel nem bariyeri. Nem iletmez.

g) Mükemmel görsellik.

MİSKOK TEKNİK ÖZELLİKLER

RÖGAR KOKU GİDERİCİ ÜRÜN PARÇALARI

Rögar koku giderici filtremiz kolay montaj, etkili izololasyon ve hızlı servis için 2 parçadan oluşmaktadır.

A- FİLTRE YANAĞI

 Filtre yanağı ve özellikleri:

i) Filtre sepetini taşır ve izolasyonunu yapar.

ii) Tüm filtrenin rögar ölçüsüne göre adaptasyonunu sağlar.

iii) Filtre yüzeyinin tıkanması durumunda suyun rögara akmasını sağlayan 4 adet çek valf bulundurur.

iv) Filtre yüzeyinin tıkanması durumunda, yanakta rögarda biriken gazları 1.5 barda atmosfere atılmasını sağlayan gaz emniyet valfi bulunur.

v) Rögarlarda servis verilmesini sağlamak için takıp çıkarılabilir.

vi) Tüm taşıtların darbesine dayanıklıdır. TS 1478 EN 124 Standartına göre Grup 4, sınıf D400’e göre 40 ton yük altında çalışabilmektedir.

B- FİLTRE SEPETİ

 Filtre sepeti özellikleri:

i) Filtre malzemelerini tutan kaptır.

ii) Alt ve üst yüzeyi gaz ve sıvı geçişine açıktır.

iii) Tüm taşıtların darbesine dayanıklıdır. TS 1478 EN 124 Standartına göre Grup 4, sınıf D400’e göre 40 ton yük altında çalışabilmektedir.

RÖGAR BAKIMI & FİLTRE BAKIMI ve ONARIMI

RÖGAR BAKIMI

Rögar Bakımı, rögar bakımını kesinlikle engellemez. Filtre sepeti ve filtre yanağı tamamen dışarı çıkartılarak rögar geçiş alanı %100 kullanılabilir. Böylece rögar bakımlarında herhangi bir riske veya gecikmeye sebep olmaz.

FİLTRE BAIMI VE ONARIMI

Filtre bakımı aşırı yağmurlardan sonra çevreden gelen parçaların filtre yüzeyin tıkamasını engellemek için filtre sepetinin üstünün temizlenmesidir. Filtre doyduğu anda, filtre malzemesinin doldurulmasına gerek yoktur, filtre sepeti değiştirilir.

FİLTRE MONTAJI

Ürünümüz TS1478 EN124 standartlarına uygun ölçülerde mal edilmiştir ve bu standarda uygun rögar kapaklarına hiçbir ek aparata gerek kalmaksızın hızlı montajı yapılır.

Standarda uygun olmayan rögar kapaklarında ekiplerimiz ek bir çalışma ile montaj sırasında yanak ölçüsünü ayarlayarak rögar bacası içine 3 taşıyıcı bacak monte ederek filtre montajı tamamlanmaktadır.

Filtrelerimizin montajında, ekipleriniz nezaretinde firmamız çalışanları ve montaj için hazırlanmış aracımızla hızlı montaj gerçekleştirmektedir. Firmamız çalışanları minimum günde 25 montajı gerçekleştirmektedir.